Filipiak - zdjęcie

Montaż Deski Tarasowej

Strona Główna : Oferta : Deska tarasowa : Montaż Deski Tarasowej

Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.

 

Narzędzia niezbędne przy montażu:
wiertarka, wkrętak/wkrę-tarka, piła ręczna, szlifierka taśmowansultacja z architektem lub wykonawcą, który udzieli odpowiednich informacji dostosowanych do konkretnych warunków oraz wymagań.

Zamówienia w m2:
w celu zamontowania desek w dowolnym ukła-dzie należy doliczyć 5-10% do powierzchni pokrycia. W razie instalacji pod kątem 45°, z narożnikami lub nieregularnymi połą-czeniami, należy doliczyć 15-20% do p, pasy dociskowe, kątownik, zacisk stolarski, kreda traserska.

Montaż na podłożu betonowym lub posadzce:
belki wspierające należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji. Zalecamy takie umieszczenie belek, by układały się prostopadle do kierunku spływu wody. W celu umożliwienia odpro-wadzenia wody, zaleca się umieszczenie pod legarami gumowych podkładek.

Montaż na gruncie:
W razie potrzeby zastosować stabilizowaną podsypkę z piasku lub żwiru, następnie sprawdzić wysokość i na-chylenie, przykryć agrowłókniną i zamontować belki wspierające.

Tarasy wolnostojące:
konieczna koowierzchni pokrycia.

Dla Państwa wygody:
W celu wyeliminowania problemu powstawania drzazg zalecamy, aby zaraz po zakończeniu montażu zmoczyć powierzchnię wodą (lub poczekać na pierwszy deszcz), a następnie po wyschnięciu, przeszlifować deski papierem ściernym (standard Makita 9741). Pomoże to zapobiec odrywaniu się drzazg. Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi
atynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru raz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca się regularne stosowanie specjalnych olejów pielęgnacyjnych przeznaczonych na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Renowacja tarasu powinna być wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie).

Zalecany rozstaw elementów konstrukcyjnych (graniaków) przy budowie tarasu dla przeciętnych obciążeń:

Copyright 2018© FILIPIAK. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja iPolska.com.pl